ŻOŁNIERZE W SZPITALU – DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE LOGISTYCZNE

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach pragnie wyrazić serdeczne podziękowania dla żołnierzy z 8. Batalionu Remontowego w Kołobrzegu, którzy w ramach wsparcia logistycznego wykonali tymczasowe zadaszenie pomiędzy budynkiem szpitala a mobilnym tomografem komputerowym. 
Jest to ogromne wsparcie dla działań szpitala ukierunkowanych na poprawę jakości i bezpieczeństwo  świadczonych usług medycznych, polegających na wymianie na nowy tomografu komputerowego i wiążącego się z tym niezbędnym remontem pomieszczeń. Tymczasowe zadaszenie pozwoliło na w pełni komfortowe i bezpieczne korzystanie z mobilnego tomografu komputerowego, zarówno przez Pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Gryficach, jak i leczonych w trybie ambulatoryjnym.
W dniu 27.07.2017r żołnierze z 8. Batalionu Remontowego w Kołobrzegu – pod nadzorem st. sierż. Zbigniewa Kowalskiego, a za zgodą Ministra Obrony Narodowej – dostarczyli i sprawnie rozłożyli dwa namioty techniczne typu N-78/2011, każdy z nich o masie ok. 800 kg i obejmujący powierzchnię po 78 m2.
Żołnierzom jeszcze raz dziękujemy!!! A Państwa  zapraszamy do galerii zdjęć