Zmiany w Zakładzie Anatomii Patologicznej, nowe perspektywy, nowe możliwości!

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Informujemy, że stanowisko kierownika Zakładu Anatomii Patologicznej w SPZZOZ w Gryficach objęła dr Anita Kosierkiewicz. Pani doktor jest wysoce zmotywowaną, ambitną osobą oraz doświadczonym specjalistą w dziedzinie patomorfologii, z wieloletnim stażem zarówno w kraju jak i za granicą. Podejmując się objęcia stanowiska kierownika ZAP w Gryficach, wyraziła nadzieję na owocną współpracę z koordynatorami jednostek naszego szpitala w podejmowaniu najlepszych dla naszych pacjentów decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. Swoją pracę pani doktor traktuje jak wyzwanie i zamierza, wraz ze współpracującym z nią zespołem, poszerzyć możliwości diagnostyczne zakładu a także zaprosić do współpracy podmioty zewnętrzne, aby móc szybciej i skuteczniej rozpocząć właściwe, indywidualne dla każdego pacjenta leczenie.