ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA OPARZEŃ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ma zaszczyt poinformować, iż objął patronatem Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, który odbywać się będzie w dniach 1 – 3 czerwca 2017 roku w Centrum Kongresowym Hotelu senator w Dźwiżynie.

 

Zjazdy z ramienia Towarzystwa odbywają się systematycznie co 2 lata i poświęcone są idei wymiany wiedzy i doświadczeń specjalistów zajmujących się zagadnieniem oparzeń. W bieżącym roku wyróżnienie bycia Organizatorem zjazdu przyznano Zachodniopomorskiemu Centrum Leczenia Oparzeń w Gryficach. Z uwagi na międzynarodowy wymiar spotkania Organizator gościć będzie około 300 członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.