Zintegrowany Informator Pacjenta w Łobzie – 13 listopad

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Co to jest ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy NFZ, zintegrowany z aktualną bazą Funduszu, udostępniony użytkownikom internetu 1 lipca 2013 r.
Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta z ZIP

Jak uzyskać konto w ZIP?

 • Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło.
 • Login i hasło wydawane są przez uprawnionych pracowników NFZ za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie, w punkcie obsługi w Pyrzycach, a także przy mobilnych stanowiskach ZIP.
 • Uwaga! Wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego (na www.nfz-szczecin.pl) trwa chwilę,a znacznie przyśpiesza wydawanie loginów i haseł.
 • Informacje na koncie ZIP dostępne są w ciągu 24 godzin od aktywowania konta.

Jak założyć konto w ZIP dziecku?

 • Dla dzieci do 16 roku życia dostęp do ZIP wydawany jest osobie, która dokonała zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
 • Dzieci powyżej 16 roku życia mogą uzyskać dostęp samodzielnie, na podstawie aktualnego paszportu lub dowodu.

Przyjdź z dowodem osobistym, załóż konto w ZIP!

Przychodnia MEDICAM zaprasza!

Łobez, ul. Sikorskiego 6

13 listopada (czwartek), godz. 11.00 – 16.00

Jakie są korzyści z posiadania konta w ZIP?

 • Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.
 • Na koncie w ZIP sprawdzimy czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń.
 • Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.
 • Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało
 • Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenia wydaje NFZ.

Plakat_informacyjny_lobez

Plakat ogolny_lobez

Załączniki