„ZASTRZYK” PIENIĘDZY Z MINISTERSTWA ZDROWIA NA DOPOSAŻENIE SOR-U

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

„ZASTRZYK” PIENIĘDZY Z MINISTERSTWA ZDROWIA NA DOPOSAŻENIE SOR-U

W dniu wczorajszym, tj. 04.10.2018r. Dyrektor SPZZOZ w Gryficach uczestniczył w spotkaniu z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim, podczas którego została podpisana umowa o dofinansowaniu zakupów sprzętu dla szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w SPZZOZ w Gryficach.

Kwota projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Gryficach” wynosi 156.000 , z czego dotacja pochodząca z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 132.600 zł.

W ramach projektu zostanie zakupiony podstawowy sprzęt medyczny: kardiomonitor, respirator, ssak elektryczny, defibrylator i pompy infuzyjne.