ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTÓW W TRYBIE NAGŁYM

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z koniecznością prowadzenia segregacji pacjentów na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia informujemy, że każdy pacjent zgłaszający się samodzielnie do:

  • Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej
  • Poradni Specjalistycznych
  • Izby Przyjęć
  • SOR

ze skierowaniem lub bez, wymagający nagłej pomocy medycznej poddany będzie procedurze segregacji poprzez pomiar:

  • temperatury ciała,
  • saturacji krwi,
  • częstości oddechów
  • wywiadu epidemiologicznego, kontaktów z osobami na kwarantannie lub zakażonych

oraz wypełnienie ankiety. Na tej podstawie personel będzie kierował do odpowiedniej grupy w celu dalszej diagnostyki lub postępowania.

Każdy pacjent po wejściu do strefy segregacji otrzymuje maseczkę ochronną na nos i twarz, którą ma obowiązek nosić przez cały pobyt na terenie szpitala. Pacjent do punktu segregacji znajdującego się przy wejściu głównym do Przychodni (w miejscu punktu aptecznego) może wejść tylko za wezwaniem personelu. Pacjenci oczekują na swoją kolejność przyjęcia na zewnątrz.

Pacjenci przywożeni przez zespoły Pogotowia, lub rodziny z powodu ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się są segregowani w podobny sposób w korytarzu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Pacjenci potrzebujący porady w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej proszeni są o kontakt telefoniczny (tzw. teleporada) pod numerem 91-384-47-14 lub 91-384-20-61.

SZANOWNI PAŃSTWO, POWYŻSZE ZASADY SŁUŻĄ OGRANICZENIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻENIA. ROBIMY TO DLA WAS, ŻEBY MIAŁ WAS KTO LECZYĆ. KAŻDY PRZYPADEK GORĄCZKI, KASZLU, DUSZNOŚCI ZGŁASZAJCIE ZANIM POJAWICIE SIĘ W SZPITALU DO PAŃSTWOWEJ INSPECJI SANITARNEJ, DYSPOZYTORA POGOTOWIA, LUB ZAŁOGI KARETKI. ZATAJENIE TYCH INFORMACJI POZBAWI WIELE OSÓB DOSTĘPU DO LEKARZY I PIELĘGNIAREK JAK TO MIAŁO MIEJSCE OSTATNIO.

PODAJEMY NIEZBĘDNE NUMERY TELEFONÓW:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach:

Wojewódzki Inspektor Sanitarny: 695-112-000
Pogotowie Ratunkowe: 112
Transport Sanitarny: 91-888-43-22
Oddział Zakaźny w Szczecinie: 91-813-94-40
Oddział Zakaźny w Koszalinie: 94-348-84-58