Zarządzenie Nr 34-2021 w sprawie Zasad Porodu Rodzinnego w SPZZOZ w Gryficach.

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne