Zapytanie Ofertowe na wykonanie pylonu informacyjnego z betonu architektonicznego wraz z dostawą na miejsce montażu dla SPZZOZ w Gryficach.