Zapytanie ofertowe na dostawa sygnału internetowego

Zapytanie ofertowe na dostawa sygnału internetowego na potrzeby zrealizowanego projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Załączniki