Uprzątnięcie terenu i wykup drewna na terenie SPZZOZ w Gryficach

Uprzątnięcie terenu i wykup drewna na terenie SPZZOZ w Gryficach