Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sprzedaż aparatów słuchowych.