Zaproszenie na bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tzw. szpital węzłowy).

Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia spośród personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m.in. ZOL, DPS, Apteki, Przychodnie, Indywidualne Praktyki) – medycznego i niemedycznego, bez względu na formę współpracy – do PILNEGO dostarczenia do siedziby SPZZOZ w Gryficach (biuro podawcze w budynku administracji) przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach wypełnionego formularza (klik!): „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Termin składania formularzy – 18.12.2020r. do godz. 14:00

Data i miejsce realizacji szczepień – zostaną podane wkrótce.

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_uzupełniona_v.2

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_uzupełniona_v.2