Zamknięcie Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgicznego w Resku

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku przestaje funkcjonować Izba Przyjęć oraz Oddział Chirurgiczny w Oddziale Zamiejscowym w Resku

ZAMKNIECIE_IZBY_I_CHIRURGII_RESKO

Załączniki