Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej zaklasyfikowany jest do:

  • Grupy I (spełnia wymagane standardy jakości zalecane przez Ministra Zdrowia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej),
  • Szerokoprofilowego typu B Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej (spełnia wymogi normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2001).

Od 1994 roku zakład bierze udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO, uzyskując bardzo dobre wyniki, poświadczone aktualnym certyfikatem.

Obecnie w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej wdrażany jest System Jakości w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych i Mikrobiologicznych zgodnie z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 17025.

Zakład współpracuje z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie oraz nadzorem akademickim i sanitarno-epidemiologicznym.

Zakładem kieruje specjalista II stopnia z mikrobiologii lekarskiej; członek Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych i Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. Zakład posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę diagnostyków laboratoryjnych i techników analityki medycznej.