Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej typu 2 spełnia podstawowe standardy, jakim powinno odpowiadać laboratorium w oparciu o Deklarację Laboratorium Spełniania Podstawowych Standardów – centralny rejestr laboratoriów www.mz.gov.pl.

Zakład jest wyposażony w nowoczesne, automatyczne analizatory i urządzenia, spięte dwukierunkowo Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. System ten nadzoruje procesy analityczne – od automatycznej rejestracji zleceń i próbek (kody kreskowe), poprzez wykonanie kalibracji, kontroli i oznaczeń z automatyczną i manualną walidacją, do wykonania ostatecznego wydruku wyniku oraz pełnej archiwizacji danych i próbek.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w sprawdzianach jakości potwierdzonych aktualnymi certyfikatami:

  • od 1997 roku w dwóch krajowych sprawdzianach jakości przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Łodzi,
  • od 2002 roku w dwóch międzynarodowych sprawdzianach jakości: RIQAS – Wielka Brytania i QCS – Niemcy.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje szeroki panel badań (ponad 100) z zakresu:

  • biochemii klinicznej,
  • hematologii,
  • immunochemii,
  • analityki ogólnej,
  • równowagi kwasowo-zasadowej,
  • koagulologii,
  • monitorowania leków,
  • serologii grup krwi.

Zakładem kieruje specjalista analityki klinicznej II stopnia. W zakładzie pracuje wykwalifikowana kadra, składająca się z analityków klinicznych posiadających prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także doświadczonych techników analityki medycznej.