Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, jest jednym z 13 partnerów projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski
w Szczecinie. Otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020, pozwoli na zakup urządzeń, oprogramowania oraz wdrożenie systemu nowoczesnych usług w obrębie medycyny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Projekt ma na celu utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Umożliwi on m.in. gromadzenie, archiwizowanie, udostępnianie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, co pozwoli osobom upoważnionym oraz pacjentom na łatwy dostęp do danych medycznych. Ponadto, w ramach projektu, powstaną usługi takie jak e-rejestracja czy platforma pacjenta. Uruchomione zostanie centrum integrujące ogół informacji o pacjencie
i świadczeniach medycznych oferowanych przez placówki skupione w przedmiotowym systemie.

Więcej na ten temat pod linkiem: http://www.wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie