ZA NAMI KOLEJNE ĆWIECZENIA POŻAROWE

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

To już kolejna edycja corocznych ćwiczeń pożarowych w szpitalu w Gryficach. Tym razem scenariusz wczorajszej akcji przewidywał ewakuację na oddziale ortopedyczno-urazowym w wyniku powstania pożaru wywołanego zwarciem instalacji elektrycznej. Podczas ćwiczeń przeprowadzonych z PSP w Gryficach możliwe było przypomnienie o sposobie alarmowania, powiadamiania współpracowników oraz służb ratowniczych, przetestowanie samodzielnej próby ugaszenia pożaru a także współdziałanie personelu podczas ewakuacji pacjentów. Dodatkowo przypomniano o kierunkach dróg ewakuacyjnych i miejscach zbiórki po ewakuacji, zlokalizowanymi na zewnątrz budynku.

Jak pokazały ćwiczenia, warto i trzeba regularnie przypominać o tego typu zasadach postępowania, aby nasza czujność nie została uśpiona. Przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym to nie tylko bardzo nowoczesne systemy ostrzegania, powiadamiania, czujniki wykrywające zadymienie, hydranty i gaśnice oraz przejezdne drogi dojazdowe, dostępne plany ewakuacyjne i odpowiednie oznakowanie – to również wiedza i doświadczenie całego personelu.

Dyrekcja SPZZOZ w Gryficach składa serdeczne podziękowania funkcjonariuszom PSP w Gryficach za sprawne, bezpieczne i życzliwe przeprowadzenie całej akcji.