XIV Zjazd PTLO: bogaty program merytoryczny i ponad 260 uczestników

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniach 30.05–1.06.2019 r. odbył się XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, podczas którego cenieni eksperci z całej Polski podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w tak rozległym temacie, jakim jest leczenia oparzeń. Jak powiedział w rozmowie z Evereth News Prezes PTLO, dr n. med. Andrzej Krajewski: „W wydarzeniu wzięli udział doświadczeni praktycy, a zainteresowanie uczestników przerosło nasze oczekiwania”.

„Osoby zajmujące się oparzeniami wiedzą, że jest jeszcze wiele do zrobienia”

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń (PTLO) był kolejną okazją do wymiany doświadczeń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorych ciężko oparzonych. Wydarzenie to miało miejsce w Centrum Kongresowym Hotelu Senator w Dźwirzynie, gdzie spotkało się ponad 260 przedstawicieli wielu zawodów i specjalności medycznych, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w tak trudnej i wymagającej dziedzinie. Podobnie jak w przypadku poprzednich Zjazdów, tegoroczny okazał się dużym sukcesem – udział wzięli w nim wybitni przedstawiciele świata medycyny, którzy w ciągu trzech dni opowiedzieli uczestnikom o różnorodnych aspektach leczenia oparzeń, zwracając uwagę na znaczenie każdego etapu terapii.

– Mając w perspektywie skalę problemu oparzeń w Polsce, pragniemy położyć nacisk na to, aby poświęcono im w środowisku medycznym należytą uwagę – powiedział w rozmowie z Evereth News Organizator i Prezes PTLO, dr n. med. Andrzej Krajewski. Ci, którzy zajmują się tym w swojej codziennej praktyce, wiedzą, że w kwestii obowiązujących procedur oraz wykorzystywanej aparatury medycznej nie odbiegamy od standardów europejskich. Chcielibyśmy, aby terapie chorych ciężko oparzonych w Polsce dorównywały, a nawet przewyższały to, co obecnie umieszczane jest w pracach naukowych publikowanych na całym świecie – taka misja prześwieca działalności Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz konferencjom traktującym o tym trudnym zagadnieniu. W tegorocznym Zjeździe wzięli udział praktycy wielu zawodów medycznych, a zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania.

Leczenie oparzeń to problem interdyscyplinarny

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń rozpoczęły w czwartek o 14:00 wystąpienia inauguracyjne, podczas których Członek Zarządu PTLO, dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska podziękowała wszystkich znamienitym instytucjom biorącym udział w wydarzeniu oraz patronom konferencji, m.in. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Konsultantowi Krajowegemu ds. Chirurgii Plastycznej prof. dr. hab. n. med. Jerzemu Strużynie, Polskiemu Towarzystwu Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala MEDICAM w Gryficach mgr. inż. Piotrowi Sołtysińskiemu, a także prezes wydawnictwa naukowego Evereth Publishing Marioli Piotrowskiej i zaproszonym gościom: Konsultantowi Wojewódzkiemu ds. Chirurgii Plastycznej w województwie zachodniopomorskim prof. dr. hab. n. med. Piotrowi Prowansowi, Konsultantowi ds. oparzeń ministra zdrowia Federacji Rosyjskiej prof. Andriejowi Wasiljewiczowi oraz przede wszystkim organizatorowi i prezesowi PTLO dr. n. med. Andrzejowi Krajewskiemu i wszystkim uczestnikom.

Konferencję otworzyło wystąpienie prof. dr. hab. n. med. Jerzego Strużyny, który opowiedział audytorium o konieczności leczenia oparzeń w specjalistycznych ośrodkach oraz o zmianach, jakie w tym zakresie zaszły na przestrzeni lat. Jak zaznaczył:

– Gros oparzeń w Polsce leczy się w oddziałach chirurgii ogólnej, nie mamy na to wpływu ani możliwości pomocy, natomiast nasze ośrodki trzymają się dobrze.

Następnie podczas wystąpienia inauguracyjnego dr n. med. Andrzej Krajewski zwrócił uwagę na to, w jaki sposób i gdzie leczone są oparzenia w Polsce:

– Bardzo się cieszę, że spotykamy się w Dźwirzynie po raz kolejny oraz że przyjeżdżają tu państwo z całej Polski – powiedział Prezes PTLO. To nie jest tak, że goszczą tu sami lekarze – na sali mamy wszystkich, którzy zajmują się tym trudnym problemem leczenia chorych ciężko oparzonych, m.in. zespoły pielęgniarek wykonujących gros pracy w oddziałach i mających ogromny wpływ na nasze sukcesy. Prowadzę ośrodek leczenia oparzeń od 20 lat i moja ocena tego, co zmieniło się w ostatnich latach i w jakim kierunku idziemy, jest bardzo pozytywna.

„Oparzenia stwarzają potrzebę indywidualnego traktowania każdego pacjenta”

Podczas tej 3-dniowej konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie leczenia ran oparzeniowych, m.in. dr hab. n med. Marzenny Bartoszewicz, prof. nadzw., dr hab. n. med. Anny Chrapusty, dr. hab. n. med. Jerzego Jankau, dr. n. med. Andrzeja Krajewskiego, dr. hab. n. med. Marka Kucharzewskiego, dr. n. med. Ryszarda Mądrego, prof. dr hab. n. med. Jerzego Strużynę oraz dr. n. med. Wojciecha Witkowskiego, którzy poprzez wymianę doświadczeń międzyśrodowiskowych opowiedzieli o takich aspektach leczenia oparzeń, jak np. oczyszczanie ran, przeszczepy skóry i rekonstrukcje, zakażenia w oparzeniach, nowe technologie i terapie wspomagające, a także leczenie żywieniowe. Zdaniem Członka Zarządu PTLO, dr. hab. n. med. Marka Kucharzewskiego, choć problemu ran oparzeniowych nie da się wyeliminować całkowicie, dzięki rozwojowi medycyny można leczyć je szybciej i skuteczniej, bez zarażenia pacjenta na poważne komplikacje i powikłania:

– Oparzenia stwarzają potrzebę indywidualnego traktowania każdego pacjenta, co sprawia, że dziedzina ta jest niezwykle interesująca nie tylko dla lekarzy, ale również dla wszystkich członków zespołów terapeutycznych – podkreślił dr hab. n. med. Marek Kucharzewski. Opieka nad nimi wymaga holistycznego podejścia i pracy wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych – stanowią one ogromne wyzwanie dla chirurgów, pielęgniarek, mikrobiologów, diagnostów i wielu, wielu innych. Każdy, kto w swojej pracy podejmuje się opieki nad pacjentami poparzonymi, powinien stale rozwijać swoją wiedzę na temat innowacyjnych terapii oraz obowiązujących zaleceń, czemu służą m.in. właśnie takie konferencje. Nowości w zakresie oparzeń pojawiają się nieustannie, dlatego ta wiedza jest kluczowa dla podwyższania jakości życia pacjentów. Na dużą rolę pielęgniarek w opiece nad chorym ciężko oparzonym w rozmowie z Evereth News zwróciła także uwagę mgr Joanna Piszczek, pielęgniarka koordynująca we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej:

– Personel pielęgniarski sprawuje stałą opiekę nad pacjentami ciężko oparzonymi – to pielęgniarki towarzyszą im na każdym etapie leczenia, prowadząc stałą obserwację, dbając o prawidłowe prowadzenie terapii oraz zgłaszając wszelkie niepokojące zdarzenia medyczne – zaznaczyła mgr Joanna Piszczek. Praca pielęgniarki jest samodzielna, w WCLO opracowaliśmy procedury, które pozwalają na powiększenie kompetencji pielęgniarki w udzielaniu pomocy choremu, zwłaszcza na samym początku, kiedy właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla dalszego leczenia. Choć rola lekarzy jest nie do przecenienia, zwłaszcza w trudnych przypadkach medycznych, bez wsparcia pielęgniarek leczenie oparzeń nie byłoby możliwe.

Leczenie oparzeń w Polsce nie odbiega od światowych standardów

Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało przede wszystkim wymianie doświadczeń specjalistów zajmujących się zagadnieniem oparzeń w Polsce. Organizatorzy – PTLO oraz wydawnictwo naukowe Evereth Publishing – dołożyli wszelkich starań, aby zarówno program merytoryczny, jak i prowadzone warsztaty oraz wystawy firm pozwoliły uczestnikom zdobyć jak największą wiedzę, a także stworzyły dla nich przestrzeń do otwartej dyskusji dotyczącej różnych aspektów terapii oparzeń prowadzonych w całej Polsce.

– Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy fakt, iż w XIV Zjeździe PTLO udział wzięły zespoły leczenia oparzeń z tak znamienitych ośrodków jak Łęczna, Siemianowice Śląskie, Poznań, Nowa Sól, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Warszawa czy Gryfice – powiedziała dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska w rozmowie z Evereth News. Była to wyjątkową okazja do spotkania osób reprezentujących wiele dyscyplin medycznych na różnych szczeblach. Podczas organizacji naszym głównym zamiarem było podkreślenie interdyscyplinarności oparzeń, co zdaniem zarówno prelegentów, jak i uczestników udało się osiągnąć z dużym sukcesem.

Z tym, że wyjątkowo owocne było podczas konferencji inicjowanie rozmów i spotkań naukowo-szkoleniowych dotyczących leczenia oparzeń, zgodziła się jedna z uczestniczek, pielęgniarka Małgorzata Smolarek ze szpitala w Łodzi, która zauważyła, że dzięki takim konferencjom można uzyskać realny obraz potrzeb związanych z leczeniem oparzeń:

– Przez jakiś czas borykaliśmy się z przeświadczeniem, że finansowanie leczenia oparzeń jest niepotrzebne, ponieważ jest ich coraz mniej – powiedziała Małgorzata Smolarek. Przedstawiane tu przypadki i badania pokazują jednak, że problem tego rodzaju ran nie traci na znaczeniu, zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Na szczęście prelegenci udowadniają, że w kwestii dostępnych w Polsce terapii nie mamy się czego powstydzić w porównaniu z ośrodkami zagranicznymi, efekty leczenia również są na poziomie światowym.

– Wciąż jest mało ośrodków w Polsce, które leczą oparzenia – zgodziła się inna uczestniczka, pielęgniarka Elżbieta Feliszek. Przykładowo w okręgu łódzkim istnieje praktycznie tylko jeden taki oddział, gdzie znajduje się kilka łóżek wyznaczonych na oparzenia. Na szczęście z mojego doświadczenia wynika, że przyczyną malejącej liczby oparzeń jest przede wszystkim wzrastająca świadomość społeczeństwa, do czego przyczyniają się między innymi właśnie takie konferencje jak ta. Z tego względu uważam, że konferencja jest bardzo udana, ponieważ możemy dowiedzieć się tu wielu ciekawych rzeczy. Ta tematyka szczególnie mnie zainteresowała, jako że pracuję w oddziale oparzeniowym już od 18 lat. Pielęgniarki mają duży udział w leczeniu tego rodzaju ran – myślę, że bez nas nie szłoby w takim kierunku, w jakim idzie teraz. W medycynie wymiana doświadczeń ma ogromne znaczenie, dlatego cieszy mnie, że mogłam przyjechać tutaj i posłuchać o tym, jak pracuje się w innych miejscach w Polsce.

„Im więcej działań edukacyjnych, tym wyższa jakość opieki nad pacjentem”

– Na konferencji oparzeniowej jestem po raz pierwszy – miejsce jest przepiękne i urokliwe, a wykłady bardzo ciekawe – powiedziała pielęgniarka Małgorzata Turemka, uczestniczka wielu spotkań naukowo-szkoleniowych, zapytana o wrażenia z pobytu na XIV Zjeździe PTLO. Mimo, że mam wieloletni staż jako pielęgniarka, niektóre wystąpienia okazały się bardzo przejmujące, poczułam wręcz ukłucie w sercu i podziwiam ludzi, którzy zajmują się leczeniem tego rodzaju ran na co dzień. Chociaż sama opiekuję się pacjentami poparzonymi, oglądanie tych slajdów było dla mnie niesamowitym przeżyciem. Taka praca z pewnością nie jest lekka, ale daje mnóstwo satysfakcji.

Swoimi wrażeniami z wydarzenia podzieliła się również Małgorzata Smolarek, według której konferencja „spełniła wszelkie oczekiwania”:

– Zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym konferencja spełnia wszelkie oczekiwania. Wykłady są niezwykle interesujące, trudno wybrać, który podobał mi się najbardziej. Duża przekrojowość prac, świetnie przekazywana wiedza, ciekawe dyskusje, dodatkowo duże wrażenie zrobiły na mnie wystawy firm, ponieważ możemy zobaczyć zarówno nowe produkty, jak i takie, których używamy w naszej codziennej pracy i które świetnie się sprawdzają – podsumowała pielęgniarka z łódzkiego szpitala.

Według Prezesa PTLO, dr n. med. Andrzeja Krajewskiego, poprzez podnoszenie świadomości personelu medycznego na temat zaopatrywania ran oparzeniowych można bezpośrednio pomóc pacjentom, co stanowi główne zadanie lekarzy, pielęgniarek i specjalistów zajmujących się pacjentem:

– Naszym celem jest szerzenie świadomości przedstawicieli opieki zdrowotnej na temat znaczenia prawidłowego leczenia pacjentów z ranami i chorobami wynikającymi z oparzeń, i myślę, że udało nam się zrealizować to z dużym powodzeniem – podkreślił ekspert. W Dźwirzynie dopisała nam zarówno aura pogodowa, jak i nastroje prelegentów i uczestników, którzy z dużym zaangażowaniem wymieniali się swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że kolejne nasze spotkania będą cieszyły się takim samym lub większym zainteresowaniem, ponieważ im więcej działań edukacyjnych podejmiemy, tym bardziej podniesie się jakość opieki nad naszymi pacjentami.