XIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA OPARZEŃ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniach 1–3 czerwca 2017 r. w Dźwirzynie k. Kołobrzegu odbędzie się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, organizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MEDICAM, Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej.

Spotkanie poświęcone zostanie idei wymiany doświadczeń specjalistów zajmujących się zagadnieniami oparzeń. Tematyka obrad obejmować będzie leczenie pacjentów ciężko oparzonych w wymiarze kompleksowym. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: epidemiologia oparzeń w Polsce, oczyszczanie ran oparzeniowych i stosowanie substytutów skóry, leczenie żywieniowe, zabiegi rekonstrukcyjne oraz rekonstrukcje przykurczów pooparzeniowych, a także problematyka zakażeń i terapie wspomagające proces leczenia . Na Konferencji poruszony zostanie także niezmiernie ważny temat współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie transportu do placówek medycznych pacjentów ciężko oparzonych.

Gwarancją wysokiego poziomu naukowego Zjazdu jest obecność wielu specjalistów pracujących na co dzień w wiodących ośrodkach zajmujących się leczeniem oparzeń, m.in. Prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, dr. n. med. Andrzeja Krajewskiego, oraz Konsultanta Krajowego ds. chirurgii plastycznej, prof. dr. hab. n. med. Jerzego Strużyny.

Zjazd został objęty patronatem honorowym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – Piotra Sołtysińskiego, Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Powiatu Gryfickiego – Kazimierza Sacia. Patronami medialnymi tego wydarzenia są Evereth Publishing, wydawca kwartalnika naukowego „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” oraz TVP3 Szczecin.

 

PROGRAM XIII ZJAZDU PTLO