Wydłużony termin składania oświadczeń

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że w nawiązaniu do zaproszenia wszystkich chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19 spośród personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, opisane we wcześniejszym artykule:

https://www.medicam.pl/index.php/pl/3897-zaproszenie-na-bezplatne-szczepienia-przeciwko-covid-19-dla-sektora-ochrony-zdrowia

zmienia się (wydłuża) termin składania oświadczeń do 28.12.2020 r.

Miejsce składania oświadczeń: biuro podawcze budynku administracji SPZZOZ w Gryficach, ul. Niechorskiej 27, 72-300 Gryfice.

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_uzupeniona_v_2

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_uzupeniona_v_2