WSTRZYMANIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH DO SZPITALA

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach podjęła decyzję o wstrzymaniu z dn. 16.03.2020 r. wszystkich planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych, włącznie z wstrzymaniem wykonywania świadczeń w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym i rozpoczynania nowych cykli rehabilitacji ambulatoryjnej (pacjenci w trakcie rehabilitacji ambulatoryjnej będą mieli dokończone cykle).

 

W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w dziale rehabilitacji przyjmowani będą wyłącznie pacjenci w celu kontynuacji rozpoczętej rehabilitacji, natomiast wstrzymuje się planowanie i rozpoczynanie zaplanowanych zabiegów i następnych przyjęć.

 

W oddziale ginekologiczno-położniczym nie wstrzymuje się porodów rodzinnych, jednak dopuszcza się udział jednej, wskazanej przez Pacjentkę osoby wyłącznie do czasu zakończenia porodu i z zachowaniem wszelkich zasad higieny podyktowanych przez personel sali porodowej.

 

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych (w tym w oddziale ginekologiczno-położniczym), oraz zakaz przemieszczania się pacjentów oddziałów poza oddziały w obrębie szpitala.

 

Wszystkie w/w zmiany obowiązują do odwołania.

Personel szpitala będzie na bieżąco kontaktował się z osobami zapisanymi do planowych przyjęć celem poinformowania o wstrzymaniu przyjęcia, a po odwołaniu wstrzymania będzie informował o nowych możliwych terminach przyjęcia.

Jednocześnie zwracamy się do osób zamierzających zapisać się na planowe zabiegi o odłożenie tej próby na okres po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Prosimy także wszystkie osoby zgłaszające się po dokumentację medyczną, wyniki badań, zaświadczenia, wypisy i w innych sprawach administracyjnych o korzystanie z kanałów elektronicznej komunikacji zdalnej (tel., fax, email) dostępnych na stronach internetowych. W celu weryfikacji osoby dzwoniącej personel może zażądać podania nr PESEL.

 

Poradnie specjalistyczne w Przychodni oraz Zakłady Diagnostyki Mikrobiologicznej, Laboratoryjnej i Obrazowej funkcjonują bez zmian.

 

Prosimy pacjentów korzystających z lecznictwa ambulatoryjnego o unikanie bliskich kontaktów w poczekalni przychodni, przychodzenie na wyznaczone godziny przyjęć punktualnie bez wyprzedzenia, aby unikać długotrwałego przebywania w poczekalni, ograniczenie dotykania poręczy, pochwytów i sprzętu, którego nie musimy dotykać, mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie w miarę możliwości, osłanianie ust i nosa przy kaszlu i kichaniu.