Wstrzymanie pracy Poradni Otolaryngologicznej

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

SPZZOZ w Gryficach uprzejmie informuje, że w z związku z zakończeniem działalności oddziału otolaryngologicznego z dniem 30.06.2018r., zobligowany jest do reorganizacji funkcjonowania poradni otolaryngologicznej, czego skutkiem jest wstrzymanie jej działalności na okres około jednego miesiąca. Planowany termin wznowienia udzielania porad w poradni otolaryngologicznej: sierpień 2018 r. Pacjenci z zaplanowanymi wizytami na lipiec będą poinformowani o propozycji nowego terminu wizyty.