WSTĘGA PRZECIĘTA – DROGA OTWARTA! REMONT ZA NAMI

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu dzisiejszym (07 grudnia 2018 r.) odbyło się uroczyste zakończenie remontu drogi wraz z parkingami i chodnikami na terenie szpitala w Gryficach.

Prace zostały wykonane w ramach inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników wraz z budową miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej – dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach”.

Powierzchnia odnowionej drogi wraz z miejscami parkingowymi objęła prawie 6.000 m2, co pozwoliło na wygospodarowanie 133 komfortowych miejsc parkingowych (w tym 7 uprzywilejowanych), natomiast powierzchnia nowych chodników stanowi blisko 1.500 m2.

Wartość ostateczna inwestycji zamknęła się w kwocie 1.307.298,19 zł i została pokryta ze środków własnych SPZZOZ w Gryficach oraz uzyskanego dofinansowanie w kwotach:

  • 300.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • 150.000,00 zł – Powiat Gryficki
  • 100.000,00 zł – Gmina Gryfice
  • 40.000,00 zł – Gmina Trzebiatów
  • 10.000,00 zł – Gmina Brojce

Uroczystego otwarcia drogi – poprzez symboliczne przecięcie wstęgi – dokonali wspólnie z Dyrektorem SPZZOZ w Gryficach Piotrem Sołtysińskim zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Wiceprzewodniczący Sejmiku Zygmunt Dziewguć, Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz, Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, Wójt Gminy Brojce Michał Zinowik, członek Rady Społecznej Katarzyna Dyczyńska oraz w imieniu Wykonawcy Prezes Zarządu PRD Nowogard Krystyna Łazarz.

Nowa nawierzchnia drogi i chodników, wraz z przejściami dla pieszych, nowym oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wymienionym oświetleniem, zwiększa poziom bezpieczeństwa i komfortu dla jej użytkowników, oraz stanowi motywację do wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa.

Zakończone właśnie przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w tło pozostałych inwestycji realizowanych przez Dyrekcję SPZZOZ w Gryficach, gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych (https://www.medicam.pl/index.php/pl/3476-kapsula-czasu-wmurowana-w-srodku-m-in-akt-erekcyjny , https://www.medicam.pl/index.php/pl/3495-nowy-oddzial-w-szpitalu).