Wizyta akredytacyjna

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniach 13 – 15 kwietnia 2011 r. w Szpitalu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”.

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.