WAŻNY KOMUNIKAT – SZPITAL OBJĘTY KWARANTANNĄ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Szanowni Państwo

SPZZOZ w Gryficach informuje, że decyzją PPIS w Gryficach – w związku z potwierdzonymi dwoma przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 personelu medycznego – objęty kwarantanną został kompleks budynków: głównego, budynku tzw. 90 łóżkowego i przychodni szpitala w Gryficach.

Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia bliskich kontaktów, również spoza środowiska szpitalnego.

Dalsze kroki będą podejmowane na bieżąco w oparciu o postępowanie służb sanitarno-epidemiologicznych.