WAŻNY CERTYFIKAT JAKOŚCI DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Kolejny rok z rzędu Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej (ZDM) funkcjonujący w Szpitalu w Gryficach uzyskał Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej potwierdzające pozytywny wynik w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych „POLMICRO 2018”, w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń.

Uzyskane świadectwo jest dowodem najwyższej troski o rzetelność wykonywanych badań diagnostycznych i bezpieczeństwo Pacjenta. Obowiązuje przez cały 2019 rok.