W SPZZOZ w Gryficach jest już dostępna szybka diagnostyka zakażeń układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego oraz sepsy

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej od maja 2017 roku dysponuje wysokospecjalistycznym urządzeniem  produkcji amerykańskiej o wartości 200 tys. zł do molekularnej diagnostyki materiału genetycznego (PCR) panelu kilkudziesięciu infekcyjnych czynników chorobotwórczych takich jak bakterie, wirusy i grzyby, których jednoczasowa diagnostyka zajmuje tylko jedną  godzinę.
Diagnostyka tych czynników chorobotwórczych jest dostępna w dwóch podstawowych profilach ukierunkowanych na identyfikację czynników z materiałów pochodzenia zarówno ambulatoryjnego jak i szpitalnego (infekcje układu pokarmowego z próbek kału i oddechowego z wymazu z nosogardzieli) oraz tylko szpitalnego materiału klinicznego w kierunku patogenów wywołujących infekcje układu nerwowego z płynu mózgowo-rdzeniowego i infekcje uogólnione z dodatnich posiewów krwi.
Te bardzo zaawansowane biotechnologicznie badania i niezwykle szybko otrzymywany wynik (tylko jedna godzina) niestety nie są jeszcze w Polsce refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Istnieje jednak możliwość wykonania tych badań odpłatnie w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej SPZZOZ w Gryficach, a cena dla pacjentów ambulatoryjnych wynosi  790,00 zł. Należy podkreślić, że cena obejmuje jednoczasowe szybkie (tylko 1 godzina) wykrycie powszechnych 21 patogenów oddechowych, 22 najczęściej spotykanych patogenów układu pokarmowego, 14 patogenów układu nerwowego lub 27 patogenów z dodatniego posiewu krwi. Wykonanie tych testów skraca tradycyjną diagnostykę trwającą zwykle kilka dni lub nawet tygodni a w niektórych przypadkach jest niedostępna rutynowo (np. identyfikacja  niektórych wirusów) do jednej godziny dając szansę lekarzowi na postawienie właściwego rozpoznania i wdrożenie  wczesnego celowanego leczenia.