„…w podziękowaniu za oddech”

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Wyzwania, z jakimi mierzy się personel medyczny i niemedyczny Szpitala w Gryficach, są jeszcze większe niż kiedykolwiek wcześniej. W dobie pandemii, gdy odwiedziny bliskich są zbyt niebezpieczne a personel szpitala można rozróżnić wyłącznie po napisach na kombinezonach, pacjenci jeszcze bardziej muszą wykazać się wyrozumiałością względem obowiązku przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych.

W tym trudnym okresie szczególnie cenne są wyrazy uznania i podziękowania przesyłane przez pacjentów i ich rodzin dla personelu naszego szpitala, walczącego o zdrowie i życie chorych na COVID-19. „Wdzięczność nie potrzebuje wielkich słów” – napisał jeden z naszych pacjentów, jednak każde dobre słowo dodaje mocy do walki o ludzkie życie.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA CIEPŁE SŁOWA I MIŁE GESTY