VIII Gala Finałowa Konkursu Starosty Gryfickiego ,,Gryficka Rega 2010″

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 19 listopada 2011 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach za otwarcie zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał wyróżnienie w kategorii „WYDARZENIE ROKU” jako wyraz uznania za działania zmierzające do rozwoju służby zdrowia w Powiecie Gryfickim oraz modernizację urządzeń ratujących ludzkie życie.