UWAGA! Zmiana organizacji ruchu

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z trwającym remontem dróg, chodników i parkingów na terenie SPZZOZ w Gryficach wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Od dzisiaj wjazd na teren szpitala w kierunku Przychodni Specjalistycznej i dalej do SOR odbywa się jednokierunkowo dotychczasowym odcinkiem drogi, natomiast wyjazd wyznaczony został przy budynku Portierni oraz dalej przy Kotłowni bezpośrednio do ulicy Niechorskiej poprzez specjalnie udostępniony wyjazd awaryjny.

Jednocześnie zapewniamy, że na czas remontu wyznaczane zostały tymczasowe miejsca postojowe dla kilkudziesięciu pojazdów za lądowiskiem dla helikopterów.

Prosimy o ostrożność, czujność i stosowanie się do znaków drogowych.