UMOWA PODPISANA! RUSZA INWESTYCJA ZA 35 MLN ZŁ

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W dniu dzisiejszym (22.11.2017r.) w szpitalu w Gryficach doszło do uroczystego podpisania przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza oraz dyrektora SPZZOZ w Gryficach Piotra Sołtysińskiego umowy pozwalającej na uruchomienie unijnego wsparcia dla projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie centralnego bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej”. W uroczystości wzięli udział również Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach Artur Łącki oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć. Po podpisaniu umowy marszałek i zaproszeni goście zostali oprowadzeni po nowym obiekcie szpitala, w którym w ramach projektu powstaną nowe oddziały szpitalne i centralny blok operacyjny.

Łączna wartość inwestycji wynosi 35.000.000 zł, z czego:

  • dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: 31.500.000 zł
  • dofinansowanie z Budżetu Województwa: 1.750.000 zł
  • wkład własny szpitala: 1.750.000 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności zabiegowych świadczeń medycznych poprzez minimalizację zdarzeń niepożądanych, powikłań i zakażeń szpitalnych w efekcie modernizacji i wyposażenia centralnego bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej a także apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni.
Inwestycja obejmie istniejący budynek tzw. 90-łóżkowy, który został nadbudowany w latach 2011-2012 i w latach kolejnych objęty termomodernizacją wraz pozostałymi budynkami SPZZOZ w Gryficach. Po przebudowie w 2020 roku w budynku tym będę się mieściły następujące oddziały/działy szpitala:

  • w piwnicach − centralna sterylizatornia, apteka, pomieszczenia techniczne
  • parter (bez zmian) – oddział intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy
  • na pierwszym piętrze (bez zmian) − oddział ortopedyczno-urazowy
  • na drugim piętrze − oddział chirurgiczny z urologią (aktualnie zlokalizowany jest w tzw. budynku głównym szpitala)
  • na trzecim piętrze − blok operacyjny (aktualnie w budynku głównym szpitala)
  • kondygnacja techniczna – pomieszczenia techniczne – wentylatornia.

Wszystkie zaplanowane prace mają zakończyć się do grudnia 2020 roku.