TO NIE SĄ ŻARTY

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Pożar w Szpitalu to jeden z najgorszych scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć. Jego skutki mogą być tragiczne zarówno dla Pacjentów, Personelu jak i całej infrastruktury. Dlatego tak ważne jest, aby dążyć do wdrożenia jak najlepszych systemów zabezpieczeń p/poż, ich przeglądów, regularnych szkoleń, ale także prowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych.

W dniu 29 czerwca 2016 r. w Szpitalu w Gryficach zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne wg scenariusza „pożar w oddziale ginekologiczno-położniczym”. Ćwiczenia miały na celu przypomnienie personelowi szpitala zasad alarmowania, powiadamiania współpracowników i służb ratowniczych, zapoznanie z możliwością samodzielnego ugaszenia pożaru, współdziałanie personelu podczas ewakuacji i praktyczne prowadzenie ewakuacji Pacjentów z wykorzystaniem dróg ewakuacyjnych.

Ćwiczenia była zaplanowane i przeprowadzone pod nadzorem Inspektora ds. PPOŻ Zbigniewa Gziuta, brał w nich udział Dyrektor SPZZOZ w Gryficach Piotr Sołtysiński, który na miejscu kierował akcją do czasu przyjazdu straży pożarnej. Akcją ratowniczą PSP kierował st. asp. Dariusz Mentlak, natomiast nad jej prawidłowością czuwał Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryficach st. kpt. Józef Brzeziński.

Na koniec akcji personel szpitala wziął udział w praktycznej obsłudze gaśnicy proszkowej, i każdy mógł ugasić „pożar” przekonując się, jak działa rzeczywiście gaśnica, na ile czasu wystarczy i jaki ma zasięg.

Po zakończonych ćwiczeniach odbyło się spotkanie Dyrekcji SPZZOZ w Gryficach z dowódcą PSP w Gryficach, podsumowano przebieg akcji i omówiono spostrzeżenia obu stron.

Zapraszamy do obszernej galerii.