SZTUCZNA INTELIGECNJA WSPIERA DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ W SZPITALU W GRYFICACH

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Zakład Diagnostyki Obrazowej szpitala w Gryficach, jako pierwszy w Polsce wprowadził modernizację konsoli tomografu komputerowego polegającą na rozbudowie aparatury i aktualizacji oprogramowania; wśród nich:

  • ASiR V – algorytm obniżający dawkę promieniowania dla pacjenta aż o 60-70%,
  • Smart MAR – oprogramowanie do redukcji artefaktów spowodowanych przez elementy metalowe w ciele,
  • True Fidelity – algorytm sztucznej inteligencji oparty o sztuczną sieć neuronową do rekonstrukcji obrazów, gwarantujący jeszcze lepszą jakość obrazowania, większą pewność diagnostyczną przy zmniejszonej dawce promieniowania.

Wdrożenie nowoczesnej technologii było możliwe głównie dzięki staraniom i zaangażowaniu lekarza radiologii Eugeniusza Sudnikowicza – kierownikowa ZDO oraz lekarza ZDO Piotra Kota.

Od czerwca tego roku, kiedy wprowadzono tę technologię, udało się nie tylko przeszkolić personel z obsługi systemu i rozpocząć diagnostykę, ale również SPZZOZ w Gryficach uzyskał status szpitala referencyjnego w tym zakresie, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie szkoleń dla specjalistów radiologii z innych ośrodków w Polsce.

Z oficjalnych informacji producenta wynika, że kolejne dwa ośrodki w Polsce już przystąpiły do projektu, zatem SPZZOZ w Gryficach stanie się placówką pokazową, realnie promującą coraz wyższą jakość badań diagnostycznych przy znacząco wyższym bezpieczeństwie pacjenta.