Szpital w Resku: 2,76 mln zł na termomodernizację

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Szpital w Resku, ktory jest zarządzany przez placówkę specjalistyczną Medicam w Gryficach ukończy termomodernizacje budynków wartą 2,76 mln zł w czerwcu 2013 roku. Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacja przyniesie około 20 procent oszczędności na energii elektrycznej oraz 30 procent oszczędności kosztowych na cieple. Zostaną wymienione kotły olejowe na ogrzewanie gazowe. W sumie projekt obejmuje 4 mniejszych budynków i jeden większy – w którym mieści się szpital. W zakres prac wchodzi ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa dachu, montaż kolektorów słonecznych, wymiana kotłów gazowych.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej pożyczył na realizację termomodernizacji 1,5 mln zł. Ponad 700 tys zł pochodzi z dotacji. Pozostała kwota to wkład własny placówki w Gryficach.

Od stycznia 2011 roku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, jest dzierżawcą budynków szpitalnych w Resku. Utworzony wówczas został SPZZOZ w Gryficach Oddział Zamiejscowy w Resku, funkcjonujący w budynkach szpitalnych należących do starostwa powiatowego w Łobzie. Przejęte po poprzednim dzierżawcy – spółce medycznej mającej swoje oddziały w kilku miejscowościach – budynki znajdowały się w złym stanie technicznym, były zaniedbane i od dawna nie modernizowane w poważnym stopniu. Do rozwiązania licznych napotkanych problemów, konieczne było przeprowadzenie wielu dokładnych analiz, dokonania opisów stanu faktycznego, a także utworzenie planu koniecznych restrukturyzacji funkcjonowania szpitala.

Źródło: http://www.medicalnet.pl