Szpital w Gryficach wyróżniony w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2019”

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Z ogromną radością i dumą mamy przyjemność podzielić się informacją, że Szpital w Gryficach został wyróżniony w kategorii „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” zorganizowanym przez Wydawnictwo Termedia oraz redakcje czasopism „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”.

Dyrektor SPZZOZ w Gryficach Piotr Sołtysiński odebrał nagrodę osobiście podczas okolicznościowej gali, 16 stycznia 2020 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, po konferencji „Priorytety 2020”.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w specjalnym liście gratulacyjnym do Dyrektora SPZZOZ w Gryficach Piotra Sołtysińskiego napisał, że jest to bez wątpienia wyraz uznania dla dotychczasowej pracy całego zespołu placówki, a także powód do dumy dla jej Dyrektora. „Jestem przekonany, że gryficka społeczność może czuć się bezpieczniej i pewniej, ponieważ nad ich życiem i zdrowiem czuwają znakomici specjaliści pracujący w SPZZOZ w Gryficach” – ocenił marszałek życząc dalszych, mądrych i efektywnych decyzji.

Więcej szczegółów o pozostałych laureatach: https://www.termedia.pl/mz/Laureaci-konkursu-Sukcesu-Roku-w-Ochronie-Zdrowia-2019-,36368.html