SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYRÓŻNIŁA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE NASZEGO SZPITALA

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Pandemia Covid – 19 to trudny czas dla całego społeczeństwa. Pielęgniarki i Położne objęły profesjonalną opieką pacjentów, rzetelnie wypełniając swoje obowiązki, zapewniając troskliwą opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami wszystkim pacjentom, okazując życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość oraz tworzyły atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.

Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych postanowiła uhonorować pracę Pielęgniarek i Położnych, które swą postawą zawodową dały dowód, że wartości moralne wskazane w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych nie są tylko zapisem na karcie papieru lecz rzeczywistością realizowaną w praktyce tych zawodów. Swą postawą zawodową kontynuują pracę nestorek swoich zawodów, takich jak Florence Nightingale, Stanisława Leszczyńska, Hanna Chrzanowska.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej jest znakomitą okazją do uhonorowania Pielęgniarek i Położnych pracujących w ekstremalnych warunkach pandemii Covid-19.

Szczególne gratulacje i wyrazy uznania za prezentowanie etycznych postaw w czasie pandemii COVID-19, w szczególności za organizację pracy zespołów pielęgniarek i położnych, zapewnienie ciągłości dyżurowych, nadzór i wspieranie w trudnych chwilach – zostały skierowane do Naczelnej Pielęgniarki Lidii Walickiej. – Wybuch epidemii i związane z tym wyzwania w ochronie zdrowia były dla nas czymś zupełnie nowym, nieprzewidywalnym, a jednocześnie bardzo dynamicznym – powiedziała Lidia Walicka podczas uroczystości. Kwarantanna personelu, konieczność zapewnienia obsad dyżurowych w poszczególnych oddziałach, utworzenie tzw. oddziału COVID-19 spośród mocno okrojonej kadry pielęgniarskiej, stosowanie mało komfortowych w pracy środków ochrony osobistej, do tego często zmieniające się przepisy, wytyczne i rekomendacje, incydentalnie nieprzychylne opinie nt. naszej pracy (na szczęście niknące na tle ogromnej ilości zadowolonych, dziękujących za uratowanie życia i zdrowia Pacjentów) – to wszystko znacząco utrudniało swobodną opiekę pielęgniarską przy Pacjentach, a jednak przy wysiłku, zaangażowaniu i determinacji poszczególnych zespołów udało się przetrwać ten trudny okres – wyliczała Naczelna Pielęgniarka, gratulując zespołom pielęgniarskim spośród wyróżnionych oddziałów.

Gabriela Hofman – Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – złożyła podziękowania i pamiątkowe statuetki na ręce pielęgniarek oddziałowych 10 zespołów Pielęgniarek i Położnych, które swą postawą zawodową zasłużyły na to wyróżnienie:

  1. Oddział Chirurgiczny – piel. oddziałowa Dorota Chyla
  2. Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej – piel. oddziałowa Olga Ilnicka-Matyśniak
  3. Oddział Chorób Wewnętrznych – piel. oddziałowa Mirosława Rynkiel
  4. Oddział Ginekologiczno- Położniczy – piel. oddziałowa Karolina Ławruszko
  5. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii – piel. oddziałowa Krystyna Kutozow
  6. Oddział Neurochirurgiczny – piel. oddziałowa Jadwiga Ćwiertnia
  7. Oddział Psychiatryczny – piel. oddziałowa Ilona Kempska
  8. Oddział Rehabilitacyjny – piel. oddziałowa Anna Czaplińska
  9. Szpitalny Odział Ratunkowy – piel. oddziałowa Anna Michnicz
  10. Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej – piel. oddziałowa Agnieszka Kęmpińska

Do gratulacji przyłączyli się biorący udział w uroczystości Dyrektor SPZZOZ w Gryficach Piotr Sołtysiński oraz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Gorzka, kierując również wyrazy uznania do przedstawicielek Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych za dostrzeżenie i uhonorowanie jakże trudnej w tym okresie pracy medyków z gryfickiego szpitala.