ŚWIATOWE WYRÓŻNIENIE W ZAKRESIE LECZENIA UDARÓW MÓZGU DLA SZPITALA W GRYFICACH

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

ESO Angels Awards to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu, a dotychczasowi nagrodzeni to ośrodki znane na całym świecie.

SPZZOZ w Gryficach przystąpił do Rejestru w IV kwartale 2019 roku i od razu uzyskał Status Złoty, a w I kwartale 2020 roku awansował na najwyższy Status Diamentowy. O randze oraz prestiżu świadczy fakt, iż w tym okresie tylko kilka szpitali w naszym kraju otrzymało tę najwyższą ocenę.

W gryfickim szpitalu Rejestr prowadzi dr med. Marta Bott – lekarz neurolog, wraz z dr Sławomirem Brzozowskim – Lekarzem Kierującym Oddziałem Neurologicznym, którzy wspólnie z całym personelem oddziału neurologicznego oraz medykami ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zapewniają najwyższy standard świadczenia usług zdrowotnych w zakresie leczenia udarów mózgu.

Pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO) monitorowana jest jakość pracy oddziałów udarowych na całym świecie. Celem projektu Angels jest promowanie najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i leczenia udarów mózgu w Europie i na Świecie. Przystąpienie do programu i rejestrowanie pacjentów z udarami mózgu leczonych w danym oddziale udarowym jest całkowicie dobrowolne.

Analiza jest wieloczynnikowa; oceniany jest m.in.:

  • czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala,
  • % chorych leczonych trombolitycznie,
  • % chorych poddawanych neuroobrazowaniu,
  • % chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania,
  • % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/w płytkowe i p/w zakrzepowe.

Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie złożonego Rejestru, po ocenie spełnienia wymogów, i mają formę certyfikatów: Status Złoty, Status Platynowy oraz Status Diamentowy (najwyższy).