Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zatrudni:

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne