Rusza TOPSOR

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W miniony piątek tj. 28.06.2019r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Dyrektor SPZZOZ w Gryfiach Piotr Sołtysiński – w obecności wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pawła Rodzosia – podpisał umowę partnerską z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym na realizację projektu TOPSOR.

Projekt TOPSOR zakłada wdrożenie jednolitych standardów w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego. Zgodnie z założeniami projektu, każdy pacjent, który trafi na SOR otrzyma numer, a w ciągu kilkunastu minut powinien otrzymać także opaskę z kolorem określającym, jak pilny jest jego przypadek. Pacjent na bieżąco będzie miał też informację o przybliżonym czasie oczekiwania na przyjęcie na dalsze badania. Istotnym elementem systemu jest także usprawnienie funkcjonowania SOR, zwłaszcza w kontekście organizacji pracy personelu medycznego. W ramach projektu zakupione zostaną także kardiomonitory do pomiaru krytycznych parametrów życiowych z możliwością transmisji danych do systemu TOPSOR, co przyczyni się do skrócenia czasu wykonywanych czynności oraz na precyzyjne określenie stanu pacjenta.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=10573#