Ranking szpitali 2011

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w organizowanym przez „Rzeczpospolitą” RANKINGU SZPITALI 2011 znalazł się w „Złotej setce”, obejmującej 100 wielospecjalistycznych zabiegowych szpitali publicznych zajmując 6 miejsce w kraju, a 1 w województwie zachodniopomorskim.
SPZZOZ w Gryficach uzyskał 867,05 punktów na 1000 możliwych.

W rankingu uczestniczyły 234 jednostki z całego kraju. W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju brali pod uwagę zagadnienia związane z zarządzaniem, jakością opieki, opieką medyczną, jakością usług dla pacjenta, certyfikatami jakości i skargami, komfortem pobytu a także analizą zdarzeń niepożądanych.