Rada Społeczna

Rada Społeczna

W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący – Artur Łącki – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomoprskiego – Dyczyńska Katarzyna
b) przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:
– Bagiński Mariusz
– Chmielowicz Ryszard
– Domański Józef
– Domińczak Edyta
– Duzinkiewicz Joanna
– Gołuchowski Marek
– Mackojć Agnieszka
– Maliński Marian
– Oświęcimski Konstanty
– Puzdrowski Lech
– Schrammek Dorota
– Sidor Sławomir
– Szczygieł Andrzej
– Trafny Jan
– Zinowik Michał

Załączniki