Przypomnienie o nowych wzorach zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – obowiązujących od 1 lipca 2014r.

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, Dz.U. 2013 poz. 1678 uprzejmie informujemy, że:

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują

wyłącznie NOWE WZORY zleceń na wyroby medyczne

(załączniki do rozporządzenia ministra zdrowia)

  • Pacjentów prosimy informować, że zlecenia wystawione na starych drukach muszą być potwierdzone w NFZ do 30 czerwca 2014 roku. Potwierdzone zlecenia zachowują swoją ważność:

w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie – do 31 grudnia 2014 r.

w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie – do 31 lipca 2014 r.

  • Tracą ważność zlecenia wystawione do 30 czerwca br., ale niepotwierdzone do tego dnia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Nie ulega zmianie procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzenia zleceń w oddziale wojewódzkim NFZ.

Przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, Dz.U. 2013 poz. 1678 Zobacz więcej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz.U. 2013 poz. 1565 (w miejsce rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze) Zobacz więcej
  • Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Zobacz więcej

 

źródło: Wydział Spraw Świadczeniodawców ZOW NFZ