Przerwa w działalności Oddziału Otolaryngologicznego

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

SPZZOZ w Gryficach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku czasowo, na okres 3 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2018 roku zaprzestaje działalności leczniczej w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego. Jednocześnie informujemy, że Poradnia Otolaryngologiczna funkcjonuje bez zmian.