Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

realizuje projekt „Walka i zapobieganie COVID-19 poprzez wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Szpitala w Gryficach, narażonych na zachorowanie na koronawirusa SARS-CoV2”.

Cel:

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu formą wsparcia jest  dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla personelu szpitala, który jest narażony na zachorowanie na COVID-19.

 

Opis:

Zaplanowane działania projektu wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej
i wymagają wzmożonej gotowości do podejmowania działań epidemicznych.
W ramach projektu dofinansowane zostaną jednorazowe dodatki specjalne, które otrzyma personel wykonujący prace na rzecz placówki medycznej SPZZOZ w Gryficach. Dodatek przyznawany będzie w związku z pracą w szczególnych warunkach – podwyższone ryzyko zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Wartość projektu: 450.000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 382.500,00 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 67.500,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01-01-2021 do 30-06-2021