W okresie od 09-05-2016 roku do 22-12-2021 roku Szpital w Gryficach realizował projekt pod tytułem:

„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”

 

Wartość projektu: 36.726.000 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 29.380.800 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3.672.600 zł

Dofinansowanie z Budżetu Województwa: 1.788.600 zł

 

Projekt polegał na zagospodarowaniu budynku 90-łózkowego na 4 kondygnacjach, gdzie zostały oddane do użytku: Blok operacyjny, Oddział Chirurgiczno – Urazowy, Oddział Chirurgiczny z Urologią, Sterylizatornia, Apteka. Oddziały te zostały wyposażone w sprzęt medyczny głównie do przeprowadzania zabiegów; zakupiono także sprzęt do przeciwdziałania i walki z Epidemią Coronawirusa SARS CoV-2 oraz Choroby COVID-19.

 

CELE PROJEKTU: zwiększenie efektywności zabiegowych świadczeń medycznych poprzez minimalizację zdarzeń niepożądanych, powikłań i zakażeń szpitalnych w efekcie modernizacji i wyposażenia centralnego bloku operacyjnego oraz chirurgii ogólnej i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

PLANOWANE EFEKTY: Wdrożenie projektu przyniesie korzyści dla społeczeństwa, poprzez skuteczną pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach, ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego. Przyczyni się do zwiększenia długości życia w zdrowiu, jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy Polski. Unowocześnienie i doposażenie oddziałów chirurgii wraz z urologią, urazowo-ortopedycznego oraz bloku operacyjnego pozwoli osiągnąć pełną funkcjonalność tej struktury organizacyjnej szpitala.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020