Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach realizuje projekt pn.: „PoCOVIDOWE dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zakładu Anatomii Patologicznej   w SPZZOZ w Gryficach”

 

Wartość projektu: 4.770.972,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.000.000,00 zł

 

Projekt polega na modernizacji pomieszczeń Zakładu Anatomii Patologicznej wraz z zakupem mebli
i sprzętu medycznego do badań histopatologicznych (barwiarka z nakrywarką, mikrotom, zatapiarka parafinowa, mikroskopy, aparat usg do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej), stołu sekcyjnego, wózków, katafalku oraz komory mroźniczo-chłodniczej na 24 ciała.

 

CELE PROJEKTU: Poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych – podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych, – skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie, – podniesienie standardu diagnostyki – zwiększenie efektywności kosztowej funkcjonowania Zakładu Patomorfologii.

 

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: zakup sprzętu do badań histopatologicznych, co umożliwi automatyzację pracy, zwiększenie wydajności pracy, zwiększenie ilości badań diagnostycznych, standaryzację preparatów – podniesie to tym samym jakość diagnostyki onkologicznej, która ma ogromne znaczenie w wykrywaniu chorób i wczesnym podjęciu i wdrożeniu właściwego leczenia onkologicznego.

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.