DAJ SOBIE SZANSĘ – ZBADAJ SIĘ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim i kamieńskim”

Cel projektu: wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych, poprzez podjęcie działań służących wsparciu profilaktyki raka jelita grubego

Planowane efekty: przeprowadzenie badań przesiewowych raka jelita grubego dla 523 osób oraz przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat profilaktyki raka jelita grubego dla 872 osób z obszaru powiatów gryfickiego i kamieńskiego, zakup 2 videokolonoskopów i myjni do endoskopów

Wartość projektu: 669.942,50 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 602.948,25 PLN

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla:

  1. osób w wieku 50- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego,
  2. osób w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego 1-go stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. osób w wieku 25- 65 lat, z potwierdzonym obciążeniem genetycznym HNPCC lub FAP.
    Bezpłatny preparat do przygotowania do badania kolonoskopowego do odbioru po zaplanowaniu badania.

Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2020 – grudzień 2022.

Rejestracja w Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach tel. 91-384-20-61 w.440 (I piętro budynku szpitala) po wypełnieniu poniższych dokumentów zgłoszeniowych.