Program Instytutu Leków w Warszawie

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

SPZZOZ w Gryficach jako jeden z 14 szpitali w Polsce uczestniczy w II edycji pilotażowego programu zakażeń szpitalnych Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków prowadzonego przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie.