PRACA WRE! CHODNIKI GOTOWE, TERAZ PARKINGI

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

PRACA WRE! CHODNIKI GOTOWE, TERAZ PARKINGI

Teren przed Szpitalem w Gryficach to jeden wielki plac budowy. Wśród prowadzonych jednocześnie kilku strategicznych inwestycji, na pierwszy plan wyłania się remont dróg, parkingów i chodników.

W chwili obecnej wykonawca robót drogowych rozpoczął przebudowę parkingów. W związku z tym część miejsc parkingowych jest niedostępna bezpośrednio przy drodze dojazdowej, jednak SPZZOZ w Gryficach wyznaczył na ten okres tymczasowy parking za lądowiskiem dla helikopterów. Zarówno parking tymczasowy jak i alternatywna droga wyjazdowa z terenu szpitala przy budynku kotłowni są odpowiednio oznakowane pomarańczowymi znakami. Prosimy o zachowanie ostrożności!

Niebawem ostatni etap wymiany nawierzchni drogi.