Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Łobzie

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, iż od dnia 10 kwietnia 2014 roku w Przychodni MEDICAM w Łobzie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6 uruchomiona została

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Program terapeutyczny realizowany w poradni przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin z problemem alkoholowym (współuzależnionych).

W Poradni prowadzona jest terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, oparta na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. Program terapeutyczny realizowany jest w formie zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym z prowadzącym psychologiem.

Godziny pracy poradni
Poniedziałek
Wtorek
Środa 1615 – 2015
Czwartek 1615 – 2015
Piątek
Sobota 1415 – 1815
Niedziela

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Przychodnia MEDICAM Łobez
ul. gen. Władysława Sikorskiego 6
73-150 Łobez

tel. (91) 573 25 12